آگهی مناقصه خرید اقلام مورد نیاز جهت مبارزه با آفات مگس میوه مدیترانه ای و کرم گلوگاه انار در حوزه باغات قصردشت

به  نا م خدا

 
 
   
   آگهی مناقصه عمومی 

 
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید اقلام مورد نیاز جهت مبارزه با آفات مگس میوه مدیترانه ای و کرم گلوگاه انار در حوزه باغات قصردشت  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )با شماره فراخوان 2001096688000001 به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی ، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07136292085 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مبلغ برآورد: 55/310/000/000 ریال
مدت قرارداد :   4 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
شرایط شرکت کنندگان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از جهاد کشاورزی
محل انجام کار: باغات قصردشت
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/766/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 کد مرجع 100113 بانک  شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 10%  مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
آخرین مهلت دریافت ( توزیع ) اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 13:30 روزچهارشنبه مورخ 1401/04/22 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق سامانه اقدام نماینددر غیر اینصورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 13:30 روزسه شنبه مورخ 1401/05/04 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز ،ابتدای بلوار چمران ،ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری- دبیرخانه اداره قراردادها تحویل نمایند.
تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه  ساعت   13:15  مورخ  05/ 1401/05 در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها 2 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456  
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
منبع : اداره حوزه استحفاظی باغ های قصردشت
بازدید ها : ۱۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

بازدیدکنندگان

بازدید امروز ۲۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۴۵۷۹۰ نفر
ارتباط با ما
071-36294727-36294704
info@shirazbaghat.ir
شیراز - پل زرگری - ابتدای قصردشت - روبروی نهالستان باقری
نظرسنجی
میزان رضایت شما از طراحی سایت را بیان کنید؟؟؟
                                                                            

آخرین به روزرسانی پورتال: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹